• Бул. България 58
  • Сграда Жаклин
  • вх.Б, ет.2, ап.9
  • +359 882 59 64 46

Blog Post

Business Gap Ташкент

В началото на ноември се състоя първата сбирка на първия бизнес клуб създаден в Ташкент, събраха се представители на различни направления. Любомир Гетов имаше честта и удоволствието да бъде първия лектор в историята на този бизнес клуб. Темата, която се разисква беше „Различията в основните поколенчески характиристики между Централна Азия и Европа“.