• Бул. България 58
  • Сграда Жаклин
  • вх.Б, ет.2, ап.9
  • +359 882 59 64 46

Blog Post

Обучение за търговски екип на Иввекс

На 27.03. проведохме първото обучение за част от служителите на мебелен център ИВВЕКС- гр.Стара Загорасе, които са членове на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост, с които успешно си сътрудничим по различни проекти. След първоначалното проучване „таен клиент“ в представителния магазин на фирмата, съвместно с търговския екип на компанията разгледахме стъпките на ефективните продажби и условията за успешна работата в екип. Предстои ни да направим и анализ на трудностите при прилагане на наученото, както и да организираме тренинг за останалата част от служителите.
Ivveks 4

Ivveks 3

Ivveks 2

Ivveks 1