• Бул. България 58
  • Сграда Жаклин
  • вх.Б, ет.2, ап.9
  • +359 882 59 64 46

Blog Post

Тренинг за собственици на МСБ в Узбекистан

Динамичните реформи в Узбекистан през последните две години предоставят нови възможности на бизнеса, но и създават все по- силна конкурентна среда. Тези обстоятелства водят до засилване на интреса към допълнителни тренинги, финансирани по програми на ЕС. През месец октомври в гр.Фергана се проведе тренинг за собственици на МСБ, целящ повишаване на техните компетенции. Треньори бяха представители от България – Любомир Гетов, от Латвия – Владимир Звонарьов и от Узбекистан – Енвер Халилов. Динамичната среда и споделен опит дадоха възможност на всеки от участниците да вземе своето, за да подпомогне бъдещо развитие на бизнеса си!