• Бул. България 58
  • Сграда Жаклин
  • вх.Б, ет.2, ап.9
  • +359 882 59 64 46

Blog Post

Тренинги за БКДМП

През февруари проведохме две обучения за членовете на Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост. На тренингите присъстваха над 50 участника от различни компании, работещи в този сектор. Представянето на основната тема, свързана с комуникацията, във всичките й аспекти, беше истинско предизвикателство. От една страна поради нейната всеобхватност, от друга заради различията в йерархичните нива на аудиторията- от собственици и мениджъри до търговски представители. Справихме се успешно и благодарим на всички участници за положителните отзиви, както и на БКДМП за предоставената възможност.

12.02.16.1

12.02.16.3

12.02.16.4

12.02.16.5