• Бул. България 58
  • Сграда Жаклин
  • вх.Б, ет.2, ап.9
  • +359 882 59 64 46

Blog Post

Статия в списание PROGRESSIVE

През м. Октомври престижното специализирано списание в областта на бързооборотните стоки публикува статията на Любомир Гетов на тема „Ефективните търговски обучения- кой, как и защо?“. В нея имате възможност да се запознаете с погледът на един мениджър и обучител към стилът и методите за провеждане на тренинги за търговски екипи, както и да разберете неговият отговор на най- важният въпрос- Как да организираме обучение, което да остави трайни следи в съзнанието на участниците и да им даде нужните реални знания?

14.10.15.1 14.10.15.2 14.10.15.3