• Бул. България 58
  • Сграда Жаклин
  • вх.Б, ет.2, ап.9
  • +359 882 59 64 46

Blog Post

Развитие на лидерски умения за HP България

HP BG
През месец Октомври 2013г. се реализира 3дневно обучение на тим лидерите от фирма HP България. Темата на обучението беше „Развитие на лидерски умения”. Някои от основните дискутирани теми бяха- Презентационните и комуникационните умения като ключови аспекти на лидерството; Управлението на конфликтни ситуации и Мотивацията.