• Бул. България 58
  • Сграда Жаклин
  • вх.Б, ет.2, ап.9
  • +359 882 59 64 46

Blog Post

Първи тренинг в Ашхабад

Този пост е свързан с първата визита и тренинг в Ашхабад, столицата на Туркменистан. Страната е изключително интересна и с голям потенциал в бъдеще.

Партньора на CEED Bulgaria THADA – Асоциацията на Международните Превозавачи в Туркменистан, беше подготвила група на високо ниво от частни предприемачи, представители на НПО и държавни структури.

Тренинга беше на тема – Повишаване мениджърските умения в логистични компании. Групата беше активна и поставяше казуси, разкриващи интересни аспекти от бизнеса в Централна Азия, Иран и Афганистан.

Препоръката получена от организаторите е сигурен занк за бъдещо ползотворно партньорство.

Голямо БЛАГОДАРЯ на организаторите и участниците!