• Бул. България 58
  • Сграда Жаклин
  • вх.Б, ет.2, ап.9
  • +359 882 59 64 46

Blog Post

Обучение за Lindstrom

В началото на месец Юни се състоя тренингът, организиран за търговските екипи на Lindstrom- иновативна финландска компания, с изключително интересен предмет на дейност. Темата на обучението бе свързана с Уменията за презентиране и водене на преговори. Благодарение на предварителната работа и срещи с членовете на екипа, разгледахме реални казуси свързани с бизнеса им и търговците получиха конкретни насоки и препоръки за повишаване на ефективността им.

08-06-16-1 08-06-16-2 08-06-16-3