• Бул. България 58
  • Сграда Жаклин
  • вх.Б, ет.2, ап.9
  • +359 882 59 64 46

Blog Post

Обучение за мениджъри от мебелната индустрия

Вчера проведохме поредния тренинг под егидата на Браншова Камара на Дървообработващата и Мебелната Промишленост, ореинтиран към управители, началник прозиводство и началник цехове. Радваме се, че срещнахме много нови лица, които проявяват ентусиазъм и желание за следващи стъпки в развитието си. Успешното ни партньорство с БКДМП за пореден път се затвърди и се доказа наличието на много възможности за бъдещо съвместно сътрудничество.