• Бул. България 58
  • Сграда Жаклин
  • вх.Б, ет.2, ап.9
  • +359 882 59 64 46

Blog Post

Лекция за преподавателите от ПГВАД „Христо Ботев”

Вчера се проведе първата лекция пред преподаватели от Професионални гимназии свързани с дръвообработването и мебелната промишленост в партньорство с БКДМП и АПА.

Темата която засегнахме е „Създаване на позтивен облик и предизвикване на интерес към учебно заведение“

Дискусията беше емоционална и предизвика конкретни насоки за бъдещи действия.