• Бул. България 58
  • Сграда Жаклин
  • вх.Б, ет.2, ап.9
  • +359 882 59 64 46

Blog Post

Кухни Диалог

Днес поставихме началото на съвместния ни проект с Кухни Диалог, който има за цел да подготви компанията за въвеждане на ключови показатели за следене на бизнеса. Работата ни е разделена на етапи и включва провеждането на изследване за определяне на нагласите в екипа, а също така и обучения насочени към повишаване мотивацията на служителите. Удоволствие е да се работи с компании, които предлагат продукти с изключително качество и обслужване на толкова високо ниво!